Amity Athletic Events
for
V Boys Basketball v. Shelton
Away - Shelton High School Gym
7:00 p.m./4:00 bus
Amity MS - Bethany Boys Basketball v. North Haven MS
Away
3:45 p.m./2:20 bus
Amity MS - Orange Boys Basketball v. Great Oak MS
Away
3:45 p.m./2:20 bus
JV Boys Basketball v. Shelton
Away - Shelton High School Gym
5:15 p.m./4:00 bus
FR Boys Basketball v. Shelton
Away - Shelton High School Gym
3:45 p.m./2:20 bus
V Girls Basketball v. Branford
Home - Paul D. Mengold Gym at Amity High School
5:15 p.m.
Amity MS - Bethany Girls Basketball v. North Haven MS
Home - Amity MS - Bethany
3:45 p.m.
Amity MS - Orange Girls Basketball v. Great Oak MS
Home - Amity MS - Orange
3:45 p.m.
JV Girls Basketball v. Branford
Home - Paul D. Mengold Gym at Amity High School
3:45 p.m.