Wilton Athletic Events
for
V Boys Basketball v. Stamford
Away - Stamford High School-Kuzco Gymnasium
7:00 p.m.
JV Boys Basketball v. Stamford
Away - Stamford High School-Kuzco Gymnasium
5:15 p.m.
FR Boys Basketball v. Stamford
Away - Stamford High School-Kuzco Gymnasium
4:00 p.m.